Prioritering af kærligheden - Parterapi i Lyngby og Charlottenlund

Styrk jeres vigtigste relation med parterapi i Lyngby

Parforholdet er noget af det vigtigste, vi har, og det er en helt særlig relation, som vi knytter til et andet menneske.

Se på hinanden med friske øjne

Genskab kærligheden gennem parterapi

Har I brug for at se hinanden og jeres kærlighed med friske øjne? Kom til parterapi i Lyngby og Charlottenlund.

Vil I stadig gerne hinanden, men oplever I, at:

 • I er holdt op med at lytte til hinanden, og I føler jer hver især ikke hørt og forstået?
 • I kommunikerer dårligt?
 • Jeres uenigheder vokser og ender i vredesudbrud og konflikter?
 • I er i tvivl om hinandens kærlighed?
 • Der er blevet for mange krav til jeres forhold?
 • I efterhånden har svært ved at se meningen med jeres parforhold, og hvorfor I skal blive sammen?
 • Der har været utroskab involveret i jeres forhold, som gør det nødvendigt at genskabe tilliden til hinanden?

Kærlighed er det bolværk, som yder os følelsesmæssig beskyttelse, så vi kan klare de op-og nedture, som livet giver os...

Genstart

Pas på hinanden med parterapi

Desværre har vi en tendens til at tage vores forhold for givet. Vi kan i perioder have vores primære fokus på børn, arbejde og andre interesser. Det kan være en udfordring med logistikken i en travl hverdag, hvor vi kan glide væk fra hinanden, hvis vi ikke er opmærksomme på parforholdets værdi.

Hverdagsproblemer udvikler sig til konflikter, og så begynder den negative dans, man som par kommer til at sidde fast i, hvor de underliggende emotioner er den musik, der fastholder begge partnere i dansen.

For at ændre dansen må man ændre på musikken, dvs. arbejde med de emotionelle reaktioner partnerne aktiverer hos hinanden.

Vi har ligesom børn, brug for en tryg base, hvor man kan søge hen og føle sig sikker, tryg og taget sig af, og hvor man føler at man her betydning og bliver respekteret og anerkendt som, den man er.

parterapi illustration

One of the most powerful art pieces from Burning Man: A sculpture of two adults after a disagreement, sitting with their backs to each other. Yet, the inner child in both of them simply wants to to connect. Age has many beautiful gifts but one we could live without is the pride and resentment we hold onto when we have conflicts with others. The forgiving, free spirit of children is our true nature. Remember this when you feel stubborn.

Parterapien styrker jer

Når I kommer i parterapi, styrker I jeres:

– evne til at kommunikere konstruktivt og problemløsende
– selvindsigt og indsigt i jeres partner
– gensidige kontakt og oplevelse af nærvær og samhørighed
– indbyrdes tryghed og forbindelsen mellem jer som par

Parterapi handler altså ikke om at finde ud af, hvem “der har mest ret”, men mere om, at vi alle sammen har vores eget perspektiv på verden. Både jeres individuelle og fælles udvikling kommer blandt af at forstå de forskelle, I rummer som par.

Min mission er flere gode parforhold med tryghed og omsorg, hvor der er plads og respekt for begge parters behov for samhørighed og forskellighed.

Det glæder mig helt ind i hjertet, at vi som parterapeuter mærker en stigende interesse for parterapi. Det er ikke længere et nederlag at gå i parterapi, men derimod et tegn på indsigt i sig selv og i hinanden.

Jeg hørte forleden en ung kvinde med mand og to små tvillinger fortælle om, hvordan parterapi har hjulpet dem igennem en travl og stresset tid. Parret er nu begyndt at give et gavekort til parterapi i bryllupsgave.

Jeg klapper i mine hænder over den slags. Vi sender jo også bilen til service, går til sundhedstjek hos lægen og giver vores tænder mindst et årligt eftersyn. Hvorfor ikke gøre det samme med noget at det vigtigste, vi har – nemlig parforholdet – så man ved at i hvert fald en gang om året får taget snakken om, hvordan vi egentlig har det sammen uden bebrejdelser og på en ordentlig måde i trygge og rare omgivelser.

Metode

Hvad er parterapi?

Min primære metode er emotionsfokuseret parterapi, også forkortet EFT. Her arbejder vi med at styrke jeres relation og skabe et trygt og kærligt parforhold. Igennem parterapien afdækker vi de udfordringer og mønstre, som skaber afstand og konflikter i jeres forhold. Konflikter og svære oplevelser i parforholdet styres ofte af dybere følelser, og vi er ikke altid klar over dem. Disse følelser kan være styrende for de mønstre, vi kommer til at sidde fast i som par  – ”riller” i hverdagen, som vi ikke kan komme ud af.

Jeg hjælper jer igennem denne proces, så I kommer dybere ind i den grundlæggende længsel og frygt.

Sammen skaber vi grundlaget for nye og mere positive mønstre, så I bliver i stand til bedre at kommunikere med hinanden og rumme jeres forskelligheder på en omsorgsfuld og kærlig måde.

Mønstergenkendelse

Skab nye mønstre med parterapi Lyngby

I parterapien er mit mål at hjælpe jer med at forstå jeres egne og hinandens reaktionsmønstre og skabe et fælles grundlag for nye og mere positive mønstre, så I bliver rustet til at kommunikere mere konstruktivt med hinanden. 

Terapien går ud på at styrke jeres relation og bevare de trygge og kærlige bånd, som i første omgang knyttede jer sammen.

Parterapi er samtaleterapi til par, som er fælles om en kærlighedsrelation. Når I sammen søger parterapi, er det vigtigt, at I finder en terapeut, som I begge føler jer trygge ved. 

Praksis i Lyngby & Charlottenlund

Hvem går i parterapi?

Jeg drømmer om, at alle par skal gå i parterapi. Parforholdet er noget af det dyrebareste vi har, men det skal plejes. Kærlighed, nærhed og intimitet kommer ikke af sig selv. Jeg har mødt mange par, der efter første session siger: ”Bare vi havde gjort det her for længe siden”.

Generelt kan man sige, at jo før man går i parterapi jo bedre – jo færre sessioner skal der til, før I finder tilbage til et trygt og tillidsfuldt forhold – og jo billigere! Vi sender jo også bilen til service, før den bryder sammen.

I min tid som parterapeut har jeg oplevet mange forskellige par:

 • Nybagte forældre, det er altid en sårbar tid.
 • Unge par, hvor den ene part har barn fra et tidligere forhold.
 • Par med karriere og børn, der oplever at sidde fast i hamsterhjulet, hvor parforholdet er blevet en selvfølgelighed.
 • Par med store børn, hvor ofte den ene part føler et skred i kærligheden og en manglende gnist.
 • Par med dine, mine og vores børn – det kan være svært i en travl hverdag.  
 • Par, hvor den ene partner er ramt af sygdom. Det er også svært at være den raske partner, hvilket er et ømtåligt og tabubelagt emne.
 • Par, hvor begge har været gennem en skilsmisse. Det er ofte disse par, der kommer tidligt.
 • Par, hvor den ene part har været utro. 

Hvornår er parterapi en god ide?

Når den store forelskelse har lagt sig, og hverdagen melder sig, kommer der et tidspunkt, hvor vi kan have en følelse af, at ens partner ikke rigtig lytter eller i hvert fald ikke gør, som man ønsker. Den ene partner føler sig kontrolleret, irettesat, ikke værdsat – en følelse af ensomhed og manglende plads til egne behov.

Måden man er sammen på, og måden man kommunikerer på, begynder at ændre karakter. Ofte er det sådan, at den ene partner er mere opsøgende og kan virke krævende og bebrejdende, hvilket bevirker, at den anden partner trækker sig. “Jeg kan alligevel ikke gøre ham/hende tilfreds. Det er lige meget, hvad jeg siger,” kan det lyde. Til sidst vil denne partner blive vred, og så opstår skænderierne, som skaber afstand, tristhed, sorg og ensomhed. 

Ovenstående er et typisk mønster. Der findes dog også mange andre negative dynamikker, som kan sætte kærlighedsrelationen på prøve. Min pointe er, at lige så snart I mærker, at det her bliver ved med at gentage sig, eller der er noget, der skaber tristhed, og som er svært at sige højt for den anden – der behøver altså ikke at være konflikt – så er det en god ide at søge parterapi.

Min praksis for parterapi ligger centralt på Lyngby Hovedgade og på Skovvej i Charlottenlund, som ligger nær Hellerup, Gentofte og Charlottenlund.

Indhent et tilbud