Psykoterapi Lyngby og Charlottenlund

Individuel Psykoterapi

Hos mig tager vi udgangspunkt i dig og dine ønsker om forandring.

I psykoterapi er fokus på at tale om og arbejde med de tanker og følelser, der står i vejen for, at du kan få det liv, du ønsker. 

Intet ændrer sig, hvis intet ændrer sig

Hvad er psykoterapi?

Helt grundlæggende er psykoterapi lig med samtaleterapi. Samtalen tager udgangspunkt i dig og dine ønsker om forandring. I samtaleterapien arbejder vi ud fra dine nuværende ressourcer og øger dem gradvist. Jeg skræddersyr terapien til dig og tilrettelægger den efter din tilstand og dine behov. Mange oplever, at samtaleterapien gør, at de føler sig mindre alene. Det giver dem et helt nyt perspektiv på deres situation, og gør det nemmere at gribe om den.

I samtaleterapien er nervesystemet min hjertesag og min kæphest. For det er sådan, at hvis der er knas med nervesystemet, så kommer vi i ubalance og kan ikke finde roen i os selv. Det er lidt som at gå med en sten i skoen konstant – man kan slet ikke fokusere på andet eller koncentrere sig. 

Det er det samme med nervesystemet. Hvis der er uro i det, så mister du evnen til at tænke noget fornuftigt om det, der foregår. Du kommer på vildspor i dine tanker, og det kan give en følelse af ensomhed, manglende selvværd eller slet og ret kaos.

Gennem samtaleterapien går vi i dialog med nervesystemet og tager os af uroen, ubehaget og ubalancen, så du igen bliver i stand til at tænke rationelt og konstruktivt.

Gennem psykoterapi opnår du også en forståelse for ubalancen. Når du er bevidst om, hvad den kommer af og hvad den handler om, kan du også lære at genkende den og tøjle den. Hvis du ikke er bevidst, kan du ikke tage dig af den, når den melder sig. Når du er bevidst, ved du hvad du kan stille op med den. Og du vil opleve, at den dermed kommer til at fylde langt mindre.

Erkendelse med psykoterapi

Livskriser kan se ud på mange måder

Ingen af os kommer gennem livet uden at opleve kriser. Nogle gange kan det være nødvendigt med støtte og hjælp til at komme videre. 

Kriser kan blive udløst af sorg over en skilsmisse eller et dødsfald eller fordi du føler, du har mistet din identitet sammen med dit arbejde. 

Følelsen af tab er en proces, og særligt i de første sorgfaser er det vigtigt at dele sine oplevelser og få hjælp til at erkende sin situation.

Med erkendelsen har du taget første skridt på vejen mod at genetablere ro og balance i nervesystemet. 

psykoterapi klient perspektiv

Livfuldhed

Selvværd og indre accept

Nagende tvivl på sig selv, ensomhed og et negativt selvbillede kan betyde, at du ikke føler den frihed, der skal til for at leve livet fuldt. 

Lavt selvværd stammer almindeligvis fra barndommen og/eller ungdommen. Det er en irrationel følelse, som primært er præget af, hvordan andre mennesker opfatter og behandler os, og af hvordan vi opfatter og behandler os selv.

Psykoterapi kan hjælpe dig med at skabe forståelse for- og bearbejde dét – der oprindeligt forårsagede dine selvværdsproblematikker. På den måde bliver det muligt at skabe et bedre selvværd og en øget selvtillid.

Lavt selvværd kan være en lidelsesfuld affære og en selvforstærkende ond cirkel, der påvirker evnen til at indgå i sunde, dybe og givende relationer. 

Vores relationer er afgørende for vores liv. Rent evolutionært er vi mennesker flokdyr og det ligger dybt i vores DNA, at vi er dybt afhængige af vores samhørighed og forbundethed med vores nærmeste. 

Neuroaffektiv psykoterapi Lyngby og Charlottenlund

Sådan arbejder jeg

Jeg er specialiseret i neuroaffektiv psykoterapi (NAP) & emotionsfokuseret parterapi, læs mere under terapi for par her. NAP er en slags forskningsbaseret landkort over menneskets emotionelle udvikling og de interaktionsformer, som skaber psykisk udvikling på forskellige mentale organiseringsniveauer i hjernen.

Med andre ord tager denne form for psykoterapi udgangspunkt i, hvad der bedst støtter os i at bevare vores psykiske balance, når vores normale selvreguleringsfærdigheder og mestringsstrategier trues, f.eks. under stress eller anden form for krise. Metoden lærer os altså, hvordan vi bliver i stand til at klare de udfordringer, vi møder.

Det teoretiske udgangspunkt bygger bro mellem tilknytningsteori, udviklingspsykologi, traumeteori og de senere års hjerneforskning. I hjernen foregår neuroaffektiv modning på tre hierarkisk forbundne niveauer, det autonome niveau som modnes gennem kropssansning og synkroniserede arousalregulering, det limbiske niveau, som modnes gennem følelsesmæssig afstemning og det præfrontale niveau, som modnes gennem mentalisering. Når alle tre niveauer har udviklet fleksibilitet og har integreret sig, udvikles psykisk modstandskraft.

I neuroaffektiv psykoterapi arbejder man altså kort sagt med forbindelserne mellem krop, hjerne og nervesystem. 

psykoterapi susanne bertelsen smil

Kropsorienteret psykoterapi Lyngby og Charlottenlund

At udvikle sin kropsbevidsthed er at lære at mærke kroppen indefra og ikke blot se den udefra. Det er én af de tilgange til psykoterapien, som jeg arbejder med.

Kroppen rummer så mange svar og ved mere om, hvad vi har lyst til og ikke har lyst til, end vores hoved gør. Så at udvikle kontakten til vores krop gør os mere sikre, når vi skal træffe valg i vores liv.

”Vi er heldigvis så meget klogere end vores forstand”

Chok, sorg og dårlige oplevelser lagres også i kroppen, hvor de huskes som fornemmelser, der påvirker vores valg og håndtering af livssituationer. At arbejde med kroppen kan hjælpe med at give slip på iboende angst og indgroede, uhensigtsmæssige reaktionsmønstre.

Samtaleterapien er min primære arbejdsmetode baseret på neuroaffektiv psykoterapi, traumeterapi, samt kropsterapi, og mine store inspirationskilder er her Psyk. Susan Hart, Psyk. Lars Sørensen og Dr. Peter Levine.

“One´s destination is never a place, but a new way of seeing things”

psykoterapi susanne bertelsen oppe

Indhent et tilbud