Kom godt videre

Når du har brug for hjælp til forandring

Ingen af os kommer gennem livet uden at opleve kriser, og nogle gange kan det være nødvendigt med støtte og hjælp udefra til at komme videre. Herunder kan du se en række eksempler på svære livssituationer og livskriser, som jeg kan hjælpe dig med. Du kan også læse om min psykoterapeutiske metode her.

Sorg og tab

At miste én, man elsker, er svært at acceptere. Det samme gælder, hvis man pludselig mister sin drøm, eller man oplever at miste en del af sin egen identitet. Psykoterapi kan ved oplevelser af sorg og tab være med til at give nye perspektiver til dét, du går igennem – om det er dødsfald, kærlighedsbrud eller andre former for tab. Følelsen af tab er en proces over tid, og særligt i de første sorgfaser er det vigtigt at dele sine oplevelser og få hjælp til at erkende sin situation.

Selvværd og indre accept

Nagende tvivl på sig selv, ensomhed og et negativt selvbillede kan betyde, at du ikke får taget de chancer, der skal til for at udfolde dit liv til det bedre. Lavt selvværd kan være en lidelsesfuld affære og en selvforstærkende ond cirkel, der ofte påvirker evnen til at indgå i sociale fællesskaber – fællesskaber som er fundamentalt vigtige for alle mennesker.

Lavt selvværd stammer almindeligvis fra barndommen og/eller ungdommen. Det er en irrationel følelse, som primært er præget af, hvordan andre mennesker opfatter og behandler os, og af hvordan vi opfatter og behandler os selv.

Psykoterapi kan hjælpe dig med at skabe forståelse for- og bearbejde dét – der oprindeligt forårsagede dine selvværdsproblematikker, på den måde bliver det muligt at skabe et bedre selvværd og en øget selvtillid.

Angst og depression

Angst og depression kan komme af et nervesystem, der har været på overarbejde i en længere periode. Angst og depression kan også opstå af sig selv uden nogen videre årsag. Pludselig oplever du angsten tage bo i din krop– og herfra kan den udvikle sig videre til tilstande af depression. Depression er et ord, der bliver brugt lidt i flæng i dag, og det kan være givende at opsøge en professionel for at blive klogere på om nedtryktheden skyldes sorg, tristhed, krise eller er en reel depression.

Stress og overbelastning

Hvis du i en længere periode har været i en situation, der har krævet mere af dig, end dit nervesystem kunne klare, kan det fremkalde stresssymptomer. For et stressramt menneske kan det være forskrækkende, hvordan fysiske stresssymptomer egentlig føles. Stresssymptomer kan blandt andet komme til udtryk som hjertebanken, søvnproblemer, trykken for brystet, synsforstyrrelser, spændingshovedpiner og mere diffuse smerter.

Stress kan i svære tilfælde udvikle sig til decideret udbrændthed, angst eller depression – tilstande der kan være vanskelige at komme sig fra. Derfor kan det være en god idé at søge professionel hjælp, hvis du har symptomer på stress. Stress manifesterer sig både mentalt og adfærdsmæssigt. Oplever du flere af følgende symptomer, bør du overveje at søge hjælp:

Psykiske symptomer på stress:

– Ulyst
– Træthed
– Irritabilitet
– Hukommelsesbesvær
– Koncentrationsbesvær
– Angst
– Nedsat humoristisk sans
– Depression

Adfærdsmæssige symptomer:

– Søvnløshed
– Uengagerethed
– Hyperventilation
– Aggresivitet
– Nedsat præstationsevne
– Ubeslutsomhed
– Øget brug af stimulanser
– Øget sygefravær

Hvad er forskellen

Samtaleterapi kan give dig et nyt perspektiv

I samtaleterapi arbejder vi ud fra dine nuværende ressourcer og øger dem gradvist. Terapien tilrettelægges til dig, din tilstand og dine behov og du vil få støtte og konkrete redskaber til at komme godt vidre i livet.

Der kan være mange grunde til at søge samtaleterapi, og det kan i nogle tilfælde være svært at finde overskuddet til at søge hjælp. Ved hjælp af samtaleterapi får du sat nyt perspektiv på din situation, så den bliver nemmere at gribe om – og du vil aldrig stå alene.

Du er velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak om din situation på +45 52 11 32 56. Jeg har psykoterapeutisk praksis i Lyngby og Charlottenlund.

Indhent et tilbud