Samtaleterapi mod angst

Angst behøver ikke at være et vilkår

Følelser der tager over

Angsten er naturlig

Angst er en helt naturlig følelse. Følelsen sikrer, at vi reagerer hurtigt og instinktivt og f.eks. flygter eller forsvarer os, når vi bliver bange eller føler os truede, men nogle mennesker reagerer i situationer eller på begivenheder, som ikke almindeligvis udløser angsten. Mennesker med angst forstår ofte rationelt, at deres frygt er overdrevet, men alligevel er de ikke i stand til at bekæmpe den.

Når angsten fylder

Angst påvirker både vores krop, tanker, følelser og adfærd

Symptomer på angst er både psykiske og kropslige. Angst kan opleves som en konstant uro og bekymring eller som pludselige panikanfald – den kan opleves som tvangstanker eller tvangshandlinger.

Kropslige symptomer på angst kan være hjertebanken, trykken for brystet, rysten, sveden og søvnproblemer. De fysiske symptomer formidles over den del af nervesystemet, som kaldes det autonome nervesystem, hvilket betyder, at de er uden for viljens kontrol.  

Angsten kan opleves ustyrlig, dikterende, invaderende, forstyrrende, ubehagelig, hæmmende, begrænsende, uforståelig og vildt irriterende. Du kan måske tilføje endnu et par ord til listen. 

Det primære i angst behandling er at blive fuld bevidst om din tænkning, tankeprocesser, overbevisninger, emotionelle adfærdsmønstre og undgåelsesstrategier, og at lære nye færdigheder og måder at takle angsten på.

Det der skaber angsten er det, du tænker om oplevelsen, det er de tanker, du har både før, under og efter – dvs. det er altså ikke selve oplevelsen af det, der sker.

En vigtig del af angstbehandlingen er viden om angst. Det er vigtigt at forstå angsten, hvorfor din krop reagerer, som den gør – hvad det hele handler om, og hvordan det hænger sammen.

Hvornår skal vi ses?

Har du fået mod på at starte din udvikling? Kontakt mig og lad os få en uforpligtende samtale om hvordan jeg kan hjælpe dig.

Få hjælp til din angst

Samtaleterapi kan give dig et nyt perspektiv

Hos mig er behandling af angsten helhedsorienteret og har fokus på både tilstandens kropslige og mentale udtryk. Vi arbejder ud fra dine nuværende ressourcer og øger dem gradvist. Terapien tilrettelægges til dig, din tilstand og dine behov og du vil få konkrete redskaber til at træde ud af angsten.

Angst er en lidelse, som dræner på både de fysiske og mentale kræfter, og det kan være svært at finde overskuddet til at søge hjælp. Ved hjælp af samtaleterapi får du sat nyt perspektiv på angsten, så den bliver nemmere at gribe om – og du vil aldrig stå alene.

Indhent et tilbud